777 379 937

nechcipokutu@nechcipokutu.cz

Pojištění proti pokutám za dopravní přestupky.

Víte, že i za banální přestupky můžete dostat zákaz řízení?
A není lepší být proti pokutám pojištěn?

objednatinformace

Informace

Jak Vám pomůžeme?

Jsme team právníků, technických expertů, bývalých policistů a správních úředníků, kteří se specializují na dopravní právo…

Jsme team právníků, technických expertů, bývalých policistů a správních úředníků, kteří se specializují na dopravní právo. Pokud jste obviněni z přestupku, pouze sdělíte, že s přestupkem nesouhlasíte. Policisté tak věc postoupí ke správnímu orgánu, u kterého Vás již na základě plné moci zastupujeme. Vaše účast na jednání není předpokládána.

číst dále

Jak věci vyhráváme?

Velice častá otázka je, jak se nám daří věci vyhrávat. Odpověď zní, že všemožně, a pokaždé jinak.

Velice častá otázka je, jak se nám daří věci vyhrávat. Odpověď zní, že všemožně, a pokaždé jinak. Universální návod neexistuje. Vždy se snažíme využít procesních chyb správního orgánu – opomene poučení, nevyzve k odstranění vady, ignoruje podání. Pokud se (a nutno říci: náhodou) žádná procesní vada nevyskytne, zaměříme se na skutkový stav věci. V případě měření rychlosti si vyhotovíme odborný posudek, který jej velmi často zpochybní. Zajedeme na místo, které bylo měřeno, a přezkoumáme, zda odpovídá požadavkům Návodu – zda se v místě nenacházejí reflexní prvky, zda vozovka nebyla zakřivená, zda policisté vůbec mohli rychloměr řádně ustavit. V případě jiných přestupků se zamyslíme, jaký skutkový stav se vlastně podává z důkazních prostředků, a následně tyto buď zpochybníme, předložíme důkazy jiné, nebo tvrdíme jiný skutkový průběh.

číst dále

Kolik to stojí a co garantujeme

Cena ročního pojistného je 3.499 Kč. Za tuto cenu Vám poskytujeme právní zastoupení…

Cena ročního pojistného je 3.499 Kč. Za tuto cenu Vám poskytujeme právní zastoupení v neomezeném počtu případů, jste-li obviněn z některého z přestupků, které jsou předmětem pojištění (například: překročení nejvyšší dovolené rychlosti, jízda bez pásů, držení telefonu, parkování; kompletní seznam v pojistných podmínkách), a to jak v řízení před správním orgánem prvého stupně, tak v řízení odvolacím. Garantujeme, že v řízení provedeme veškeré potřebné procesní úkony a že obhajoba bude vedena řádně.

číst dále

Body a zákazy řízení

S ohledem na cíl obhajoby, tedy aby došlo k zastavení řízení (zproštění obvinění)…

S ohledem na cíl obhajoby, tedy aby došlo k zastavení řízení (zproštění obvinění) nedochází v takovém případě ani k záznamu bodů či uložení zákazu činnosti, neboť na řidiče je hleděno jako na nevinného. V případech, kdy se nám obhajoba nezdaří, si můžete být jisti minimálními sankcemi; správní orgány si dávají pozor, aby osobám, které zastupujeme, neukládaly sankce vyšší, než minimální, neboť ví, že v takovém případě se nám podaří prakticky vždy zrušit rozhodnutí právě na nesprávně odůvodněné sankci.

číst dále

Naše filozofie

My jsme vždy s Vámi, policie proti Vám. Naším cílem není pohrdání přestupkovým právem…

My jsme vždy s Vámi, policie proti Vám. Naším cílem není pohrdání přestupkovým právem, ba naopak, chceme chránit v zákonných intencích obviněné z přestupku a zajistit jim tak spravedlivý proces, ve kterém budou respektována všechna jejich práva. Nenabádáme řidiče k tomu, aby záměrně porušovali předpisy, ale chceme upozornit na to, že ne všechny postupy policie či obecní policie jsou v souladu se zákonem. Druhým a neméně důležitým cílem je chránit naše klienty před nepřiměřenými pokutami, které mohou dosahovat výše až 100.000,- Kč.

číst dále

Fungujeme již od roku 2012, a proto dokážeme nabídnout zřejmě nejvíce zkušeností na poli přestupkového práva.

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat.

Telefon
+420 777 818 737

WhatsApp
+57 304 6455 868

E-mail
info@motopoj.cz