777 379 937

nechcipokutu@nechcipokutu.cz

Pojištění proti pokutám za dopravní přestupky.

Víte, že i za banální přestupky můžete dostat zákaz řízení?
A není lepší být proti pokutám pojištěn?

objednatinformace

V průběhu pátku a soboty proběhla médii zpráva o pirátu silnic, který ve
sportovním voze jezdil po Olomouci dvousetkilometrovou rychlostí, najížděl
na policistu, kterého se snažil přejet, a policista, ve snaze ochránit si
svůj vlastní život, když mu nezbývalo nic jiného, počal po vozidle střílet.

Řidič vozu byl náš kolega, a tak máme jedinečnou možnost porovnání mezi
pravdou a policejně-mediální fikcí.

Celé této eskapádě předcházelo velmi zajímavé počínání oné policejní
hlídky, skládající se z mladší blond policistky drobného vzrůstu a policisty
nejspíše již trochu v letech, ostříleného šerifa. Hlídka toho večera zjevně
testovala nové policejní vozidlo (dle stylu a agresivity jejich jízdy), na
začátku ulice Novosadská při vjezdu do Olomouce, kdy s pískotem pneumatik
vystartovala za každým, kdo nikoli úplně zastavil na značku STOP při výjezdu
z benzinové pumpy, ze kterého je však výborný rozhled, nebo za každým, kdo
jel starším vozidlem, na kterém by se mohlo něco najít a mohlo by tam být
zdrojem příjmu za uloženou pokutu. Policejní hlídka se zjevně cítila se svou
novou trojkovou Octavií nepřemožitelná a ostřílený tvrďácký šeryf za
volantem se chtěl nejspíše blýsknout před svou mladší pohlednější kolegyní.

Ponechme stranou samotnou důvodnost potřeby kontrolovat zastavování na
značce STOP ve večerních hodinách v průmyslové zóně, za velmi slabého
provozu (oproti tomu v centru Olomouce došlo toho večera ke dvěma vloupáním
do nemovitostí a vykradení jednoho vozidla), i skutečnost, že sama policejní
hlídka při neopatrném zastavování vozidla málem dopravní nehodu způsobila,
neboť si nepovšimla vozidla v protisměru, a pojďme se věnovat samotné
„honičce“.

Náš vůz tedy vjel do Olomouce právě ze směru oné zmiňované čerpací stanice
a pohyboval se po ulici Novosadská, která v tu chvíli byla liduprázdná,
přiměřenou rychlostí za zvuku brumlajícího výfukového ústrojí směrem k
centru. Jenomže v první polovině této ulice již číhala naše super akční
policejní hlídka stojící v řadě vozidel v opačném směru, tedy čelem k
čerpací stanici, která se rozhodla náš vůz bezdůvodně zastavit, zjevně ve
snaze pouze „buzerovat“. K tomu mohly přispět i reklamní polepy
Nechcipokutu.cz, policisty asi nejvíce oblíbené služby na světě (jen za
poslední rok na podkladě našich žalob konstatoval soud 33x nezákonnost
zásahu policisty ve snaze šikanovat řidiče).

Tedy, onen ostřílený tvrďácký šerif, ještě než vůbec náš Dodge minul jejich
vůz, spustil modrou ledkovou show a začal se otáčet přímo uprostřed ulice,
čímž ohrozil i naše, právě okolo jedoucí vozidlo, jehož řidič se v tu chvíli
pohyboval standardní rychlostí povolenou v obci.

A nyní je potřeba si ujasnit několik zásadních faktů a zdravým selským
rozumem se zamyslet nad Policií a médii prezentovanými nesmysly. Celá
následující scéna se odehrála v úseku o délce zhruba jeden kilometr a trvala jen

několik desítek sekund, neboť k zastavení vozidla došlo ve stejné ulici, kde vše započalo,
na tak krátkém úseku by se na rychlost 200 km/h pravděpodobně nerozjelo ani
Lamborghini, nehledě na technický stav vozovky (nerovná, rozbitá, plná
propadlých kanálů a výmolů, s železničním přejezdem, atd.), který jízdu
takovou rychlostí, nebo jakoukoli rychlostí jí blízkou, zcela vylučuje.

Co se dělo dál? Jak nám náš řidič sdělil, takové jednání Policie i ve
spojitosti s jejich předešlým hlídkováním v oblasti čerpací stanice, kterého
byl svědkem, jej popudilo a neměl zrovna chuť se s nimi vybavovat či se
nechat peskovat někým, kdo nemá očividně zvládnuté vlastní ego. Po minutí
nebezpečně se otáčející hlídky tedy sešlápl plyn a prudce akceleroval, což
policejní Octavii nechalo na několik sekund v pozadí, nicméně následně na to
o několik set metrů dál dojel před ním jedoucí vozidlo a samozřejmě nechtěl
ani nikoho ohrozit, neboť se právě přiblížili k železničnímu přejezdu za
nímž je hned křižovatka, a proto se spořádaně zařadil za onen před ním
jedoucí vůz. Jenomže v tu chvíli policejní Octavie provedla nesmyslný a
nebezpečný manévr, kdy přes železniční přejezd najela do protisměru (ano,
policejní Octavia, nikoliv náš Dodge, jak je uváděno v médiích) a z boku
najížděla na naše vozidlo.

Podotýkáme, že do této chvíle se v podstatě nestalo nic, za co by měl být
náš řidič jakýmkoliv způsobem perzekuován, ale naopak řidič policejní
Octavie vykazoval již v tuto chvíli známky agresivního neadekvátního
jednání, tolik typického pro policejní zvůli, proti které bojujeme.

Za železničním přejezdem, kde se díky křižovatce silnice rozšiřuje, náš
řidič, již notně iritovaný z drzého a agresivního jednání policistů, opět
prudce akceleroval, neboť si nejdříve na železničním přejezdu získal od
vozidla jedoucího před ním odstup, aby jej mohl bezpečně předjet a opět se
na několik sekund policejní Octavii vzdálil. Poté předjel ještě jedno
vozidlo, přičemž na rozdíl od policistů neopomenul ani na blinkry, avšak v
tu chvíli se již blížili k další křižovatce s ulicí Zikova u Penny Marketu a
zde chtěl náš řidič tuto maškarádu ukončit, v duchu hesla „moudřejší
ustoupí“, protože bylo nad slunce jasné, že s takovým agresorem za zády není
vhodné vjet dále do centra, protože by nešikovný a agresivní řidič policejní
hlídky mohl ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu.

V momentě kdy náš řidič začal přibržďovat jej logicky policejní Octavie
dojela, avšak její řidič podnikl další extrémně nebezpečný manévr a najel
před Dodge tak prudce, že jeho řidič měl co dělat, aby to ubrzdil. Málem
skončil v jejich Octavii. Řidič Dodge opět nabyl dojmu, že s takovou
agresivní hlídkou je lepší se nebavit, a proto začal couvat, ve snaze hlídce
raději ujet. V tu chvíli, kdy řidič Dodge couval, vystoupili policisté z
auta, a policista počal po couvajícím Dodgi střílet a vypálil do něj 7-8 ran,
dvě z nich do zadní části vozu, když byl Dodge již otočený a ujížděl z místa
pryč.

A co si o tom myslíme my?

Jistě, není vhodné, a ani k tomu řidiče nenabádáme, aby policii ignorovali
či nerespektovali. V demokratickém právním státe, má-li občan k právu úctu,
je nutné podvolit se (byť nezákonnému) zásahu policisty. Oproti tomu, do
svobod jednotlivce nemůže být zasahováno více, než je skutečně nutné k
dosažení účelu výkonu státní moci, v tomto případě byl tedy samotný akt,
kterým se policisté snažili vozidlo zastavit, ilegální, neboť byl nedůvodný,
absentoval u něj materiálně aprobovatelný účel.  Přesto, jednání našeho
řidiče lze odsoudit, a to přesně způsobem, jakým stanoví zákon – za
přestupek „neuposlechnutí výzvy“ se uloží pokuta do 5.000 Kč.

Tím spíše se jeví jako neadekvátní zásah policistů. Z důvodu snahy o
potrestání banálního přestupku, na který zákonodárce pamatoval pouhou
pokutou do pěti tisíc, ohrozí posádku celého vozu, tj. nejen řidiče
samotného, ale též jeho spolucestující, kolemjdoucí, a svou kolegyni, neboť
od laminátových nárazníků s vysokou pružností se může kulka i odrazit a
způsobí hmotnou škodu na vozidle v řádu desítek tisíc korun. A pokud se
policistů zeptáte, proč toto bylo nutné, proč bylo nutné stavět ono vozidlo,
tak vám sdělí, že vlastně neví…

A vzhledem k tomu, že policista použil svou zbraň poprvé v životě, zůstal
stát na místě v šoku, a Dodge již dále nepronásledoval. Jenže, co teď?
Policisté vystříleli celý zásobník, byli neúspěšní v dojetí obyčejného
Dodge, a řidiče, kterého chtěli na začátku všech událostí „buzerovat“, ani
nechytli. Jak s takovou situací naložit?

Jednoduše, předpisově, tedy – dle nepsaných předpisů a pravidel. Vzhledem k
tomu že přestupek spočívající v neuposlechnutí výzvy by policisté nemohli
nijak dále řešit (např. k odposlechům, domovním prohlídkám a dalším úkonům
je nutné, aby byl vyšetřován trestný čin), existuje mezi policisty úzus, dle
kterého se v obdobných případech tvrdí, že řidič na policisty najížděl, a
oni stříleli ve snaze odvrátit útok.

Co z toho všeho však vyplývá? Takových případů, kdy si Policie upravuje
pravdu k obrazu svému, vymýšlí si trestné činy nebo přestupky, je spousta.
Jasně, určitě není správné, aby řidič vozidla, který spáchal přestupek
spočívající v nezastavení na výzvu policistů, zůstal nepotrestán. Ale, je
řešením, aby si policisté namísto toho vymysleli trestný čin? Je morální k
potrestání něčeho mírně protizákonného zneužít svého postavení a vymyslet si
trestný čin? Je to stejné, jako když si policisté všimnou rychle jedoucího
vozidla, ale nemají ho změřené. Řidič se buď dozná a dostane pokutu za
rychlost, nebo nedozná, a policisté budou tvrdit, že jej viděli jet
nepřipoutaného, neboť je těžké prokázat opak.

V tomto případě se však happyend může konat. Nemůžeme sice veřejně tvrdit,
že máme videozáznam z palubní kamery Dodge, neboť pak by nám policisté
mohli, za účelem zajištění věci potřebné k trestnímu řízení, prohledávat
kanceláře, což nechceme, avšak i kdybychom jej měli, ten pravý čas k jeho
předložení by byl teprve u soudu, poté, co by policisté vypověděli, že na ně
Dodge najížděl, protože v opačném případě by si policisté mezi sebou řekli,
že jim to tentokrát nevyšlo, zahájené trestní stíhání by se v tichosti
zastavilo a křivě vypovídající policisté by zůstali nepotrestáni…

crop-539336-policie

Vaše komentáře

komentářů